Naše společnost Vám provede na základě naší kvalifikace a přístupů k datům výrobce vozidel kontrolu vynaložených výdajů za požadované časové období. Předmětem je především kontrola cen fakturovaných ND, porovnání s ceníkem výrobce a porovnání fakturované servisní práce s normočasy na opravy stanovené výrobcem vozidla.

Běžný zákazník, byť zkušený, není schopen se dostat k podkladům, které by potřeboval, aby si mohl ověřit správnost fakturace. Například ceník ND, který má výrobce a je uváděn jako doporučený ceník ND importérem značky, není nikde pro veřejnost dostupný. Na to spoléhá řada servisů, včetně autorizovaných a používá svůj ceník ND, který je upraven oproti doporučenému.

Dle zkušeností z již prověřovaných podkladů v minulosti, je přibližně 10-15% fakturovaných částek od dodavatele neopodstatněných. Dodavatelé si tímto kompenzují slevy, které jsou podepsány v servisních smlouvách či vydraženy ve výběrových řízeních. Problematika správné fakturace je tak rozsáhlá, že odpovědný pracovník za vozový park, majitel vozidla, který přesně nezná systém tvorby faktur výrobce, schválené pracovní pozice a ceny ND výrobce, má jen velmi malou šanci ověřit správnost faktur. Servis Vám neposkytne veškeré podklady, tak, abyste se v dílčích úkonech fakturace vyznali a mohli si ověřit, že neplatíte za něco navíc.

Naše společnost má zaplacené přístupy k datům výrobců, máme letité zkušenosti se servisem a opravami vozidel, známe dopodrobna servisní plány a postupy oprav.

Zadavateli je po auditu předložena zpráva s konkrétním závěrem. V případě, kdy budete chtít po dodavateli peníze zpět, jsme připraveni Vám pomoci v jednání s ním.

Řešením je například správa Vašich vozidel, kde si vyberete svého servisního partnera (nebo Vám jej vybereme my) a následná fakturace je námi kontrolována.

  • doporučená ceny za náhradní díly, ze kterých byla sleva poskytnuta, byla nejprve navýšena
  • pracovní časy (pozice) jsou navyšovány oproti normám výrobce
  • je fakturována vícepráce, která je již obsahem hlavní pracovní pozice (např. výměna filtru je fakturována, a přitom servisní prohlídka již tuto pozici-úkon obsahuje, dále je fakturována výměna destiček a výměna brzdových kotoučů, přitom při výměně kotoučů je výměna destiček již obsazena v této pozici
  • jsou fakturovány úkony, které se na vozidle neprováděli, např. při demontáži nárazníku seřízení světel
  • jsou zbytečně nebo předčasně měněny díly, které jsou výrobcem předepsány na pozdější kilometry, např. palivový filtr dodavatel vymění v 60ti tis., předepsán je až v 90tis.
  • byl použit již neplatný ceník pro ND v době vystavení fa

Z praxe víme, že i velké leasingové společnosti, poskytující operativní leasing řadu let platily autorizovaným servisům miliony ročně za servisní prohlídky a opravy, aniž by byly schopny zjistit, že autorizovaný servis má pro ně „speciální“ navýšený ceník náhradních dílů, což bylo samozřejmě přeneseno na uživatele vozidel v kalkulacích pro splátku vozu. Když se tyto skutky po letech odhalily, jen rozdíl ve fakturacích byl v milionech. Dokážeme si představit, že snad každý autorizovaný servis v Praze, měl takto ceník upravený, tak, aby když majitel vozu zavolal do jiných servisů, dostal +- stejné ceny. To, že byly navýšené, neměl šanci zjistit. Možná je to dávná minulost, možná není…

Opravdu chcete takto podporovat servisy a platit neadekvátní částky za opravy, když nemusíte?

Máte od svého servisu ceník ND, doporučený výrobcem, pravidelně aktualizovaný? Pak na 90% platíte více, než musíte.